جراحی بینی

ترمیم بینی ترمیم بینی برای افراد استفاده می شود که بینی انها بعد از جراحی بینی نیاز به بازسازی و اصلاح ایرادهایی دارد که در اثر جراحی قبلی به وجود آمده است .در ترمیم بینی بهترین جراح بینی  باید به موقعیت قرار گیری غضروف های درون بینی و همچنین ایراد…